Cầu trục chân dê

Tải trọng nâng: Từ 2x5 tấn – 2x100 tấn

Khẩu độ: Từ 3m - 25m

Chiều cao nâng: Từ 15m - 100m

Kinh doanh 1: 0912 838 186

Kinh doanh 2: 0967 908 192

Bạn ngại gọi điện? Vui lòng nhập số điện thoại!