Cổng trục đẩy tay

Cổng trục đẩy tay

Tải trọng nâng: Từ 0.5 tấn - 5 tấn

Khẩu độ: Từ 2m - 10m

Chiều cao nâng: Từ 3m - 6m

Kinh doanh 1: 0912 838 186

Kinh doanh 2: 0967 908 192

Bạn ngại gọi điện? Vui lòng nhập số điện thoại!