Cổng trục long môn

Cổng trục long môn

Tải trọng nâng: Từ 5 tấn - 100 tấn

Khẩu độ: Từ 10m - 50m

Chiều cao nâng: Từ 5m - 20m

Kinh doanh 1: 0912 838 186

Kinh doanh 2: 0967 908 192

Bạn ngại gọi điện? Vui lòng nhập số điện thoại!