Cổng trục tổng đoạn

Cổng trục tổng đoạn

Tải trọng nâng: Từ 50 tấn – 500 tấn

Khẩu độ: Từ 30m - 100m

Chiều cao nâng: Từ 20m - 50m

Kinh doanh 1: 0912 838 186

Kinh doanh 2: 0967 908 192

Bạn ngại gọi điện? Vui lòng nhập số điện thoại!